Vores tilgang
til CSR

Sammen med vores kunder tager vi et samfundsansvar
og bidrager til en bæredygtig udvikling.

Sammen med vores kunder tager vi et samfundsansvar
og bidrager til en bæredygtig udvikling

Igennem mere end et årti har vi arbejdet målrettet med ansvarlig forbrug og produktion med fokus på genanvendelse af kasserede tekstiler. Det hele startede med konceptet re:Something, og siden er også Textilia upcy opstået. Koncepterne bygger på tætte samarbejder med designerne Victoria Ladefoged og Klaus Samsøe, som begge har en bæredygtig tilgang til mode. Vores ambition med disse partnerskaber er at forlænge tekstilernes levetid ved, at tilføre dem ny værdi i nye designs. Med den erfaring har vi en ambitiøs målsætning om, at genanvende eller genbruge alle vores kunders kasserede tekstiler inden år 2025.

Siden virksomhedens start har vi arbejdet med miljø, bæredygtighed og social ansvarlighed. Det ligger dybt i vores kultur at agere ansvarligt over for både kunder, medarbejdere, miljø og samfundet som helhed. For os er det sund fornuft, og så giver det menneskelig og forretningsmæssig værdi. I Textilia foregår det samfundsansvarlige arbejde inden for FN’s rammer. Vi har tilsluttet os FN’s Global Compact, og også FN’s Verdensmål er vigtige pejlemærker i det daglige arbejde.

Vi rapporterer på vores samfundsansvar

Du kan følge med i vores samfundsansvarlige arbejde i vores årlige CSR-rapporter. Her kan du blive klogere på, hvordan vi konkret arbejder med samfundsansvar, og hvilken rolle FN’s Verdensmål spiller.
Med vores tilslutning til FN’s Global Compact har vi forpligtet os til at efterleve de 10 principper for ansvarlig virksomhedsførelse. Den årlige CSR-rapport fungerer derfor også som vores Communication on Progress-rapport.

Læs mere
Miljø

Vi har et stort fokus på forvaltningen af de ressourcer, vi bruger, og vi arbejder målrettet for at mindske vores miljøaftryk. Derfor forsøger vi i det daglige arbejde at mindske brugen af ressourcer som vand, energi,gas, vaskekemi og diesel.

Læs mere
Genanvend tekstiler

Genanvendelse af vores kunderskasserede tekstiler er ét led i vores forretningsstrategi, og det ligger i vores DNA at tænke bæredygtighed ind hele tekstilernes livscyklus. I forlængelse heraf har vi etableret genanvendelseskonceptet Textilia upcy.

Læs mere
Omfavn mangfoldigheden

Vi ser mangfoldighed som en styrke. Derfor indgår vi bl.a. i samarbejder med kommunernes jobcentre, hvor vi aktivt bidrager til at løse en række forskellige sociale udfordringer i Danmark.

Læs mere
Producér ansvarligt

Hvert år håndterer vi omkring 225 millioner enheder artikler, som vi naturligvis har et ansvar for. Derfor tænker vi miljøeffekten af vores handlinger ind allerede ved indkøb. Dette er blot ét af kravene i vores “Supplying directions”.

Læs mere

Certificeringer er en garanti for vores kunder

Vores certificeringer er vores kunders sikkerhed for ekstern dokumentation og opfølgning på, at vi efterlever de gældende standarder. Samtidig sikrer certificeringerne, at vi hele tiden udvikler og forbedrer os.

Læs mere

Vi har taget stilling
til FN’s verdensmål

Med udgangspunkt i FN’s 17 verdensmål har vi udvalgt fem mål, som vi aktivt vil arbejde med. De fem mål er valgt, fordi det er problemstillinger, vi berører i det daglige, og hvor vi med vores bidrag kan gøre den største forskel igennem opfyldelsen af målene. I de nedenstående afsnit kan du læse mere om, hvordan vi vil indfri verdensmålene.

Rent vand og sanitet

Mål 6 handler om at sikre, at alle har adgang til vand og sanitet, og at dette forvaltes bæredygtigt.

I DFD vil vi bidrage til at begrænse de klimaeffekter, verden oplever. Det sker bl.a. gennem en målrettet miljøindsats i alle vores produktionsprocesser. Vi er bevidste om, at vask og kemi påvirker miljøet, og derfor arbejder vi kontinuerligt med at reducere vores vand- og kemiforbrug. Som led i arbejdet har vi en ambition om at reducere vores forbrug af vand med 30% frem mod 2025.

6

Bæredygtig energi

Mål 7 omhandler moderne og mere bæredygtig energi.

I DFD har vi helt naturligt et stort energiforbrug. Gennem konkrete tiltag arbejder vi aktivt på at optimere og omlægge vores produktions- og logistikprocesser for at reducere vores klima- og miljøpåvirkning på energiområdet. Som et led i arbejdet har vi sat et mål om at reducere vores energiforbrug med 30% frem mod 2025.

7

Anstændige job og økonomisk vækst

Mål 8 handler om at fremme vedvarende, inklusiv og bæredygtig økonomisk vækst, fuld og produktiv beskæftigelse samt anstændigt arbejde til alle.

Vi ser det som en del af vores ansvar at være med til at løse nogle af de lokale problemstillinger i de områder, hvor vi har vaskerier. Det gør vi bl.a. ved at skabe arbejdspladser til personer i lokalområdet. En del af arbejdsopgaverne på vaskerierne muliggør ansættelse af personer uden faglig uddannelse. Det betyder, at vi kan hjælpe personer på kanten af arbejdsmarkedet ved at tilbyde dem et godt og anstændigt job hos DFD.

I DFD har vi desuden sat et mål om, at 100% af vores medarbejdere skal have tilbudt kompetenceudvikling, mens den totale score på arbejdsglæde i DFD skal være på minimum 4 ud af 5.

8

Ansvarlig forbrug
og produktion

Mål 12 handler om sikre bæredygtigt forbrug og produktionsformer.

Med udgangspunkt i vores certificeringer arbejder vi dagligt med ansvarligt forbrug og produktion. Vi optimerer løbende vores produktionsprocesser, og vi arbejder målrettet med at sikre en lang holdbarhed på vores tekstiler. Når vi må kassere tekstilerne bestræber vi os på, at genanvende og genbruge så mange som muligt. Vi har sat os en ambitiøs målsætning om, at vi inden 2025 genanvender eller genbruger 100% af kundernes kasserede tekstiler. Det vil vi bl.a. gøre gennem konceptet DFD upcy.

Derudover skal 100% af vores strategiske tekstilleverandører overholde vores Code of Conduct.

12

Partnerskaber for handling

Mål 17 handler om at stryrke det globale partnerskab for bæredygtig udvikling og øge midlerne til at nå målene.

Vi tror på, at indsatser for bæredygtig udvikling skal ske i fællesskab og i tæt dialog med andre partnere for at få den største virkning. Vi har partnerskaber med offentlige aktører som kommunernes jobcentre, ligesom vi ser civilsamfundsaktører som værdifulde bidragsydere. For os er det vigtigt, at sådanne partnerskaber og indsatser bliver koblet til vores forretning.

17

Offentlig redegørelse for verdensmålscertificering
Læs her

Textilia upcy - konkret genanvendelse

I Textilia har vi en ambition om at reducere vores mængde af tekstilaffald. Som led i det arbejde har vi etableret konceptet Textilia upcy, der kommer af ordet upcycling.

Med UPCY ønsker vi at sætte fokus på genanvendeligheden i de tekstiler, vi må kassere, fordi dele af dem er for slidte eller udtjente til, at de kan efterleve vores kvalitetsstandarder.

Læs mere

Cradle-to-cradle

Med Textilias bæredygtige hygiejnedispensere af genbrugsplast, får du verdens første cradle-to-cradle certificerede hygiejneserie.

Det betyder, at serien er CO2-neutral og indgår i det biologiske kredsløb, hvor produkternes materialer er genanvendelige og nedbrydelige ressourcer. Dermed kan materialerne indgå i et gentagende kredsløb.

Læs mere