Certificeringer

Vores certificeringer er vores kunders sikkerhed for ekstern dokumentation og opfølgning. For os er det en blåstempling af arbejdsmetoder og en måde hele tiden at forbedre os på. Samtidig giver det os også en række redskaber til at håndtere og sørge for et godt og sikkert arbejdsmiljø for vores egne medarbejdere.

viskestykke skib

Arbejdsmiljø

Et godt og trygt arbejdsmiljø er helt centralt for arbejdet på vaskerierne. Det sikrer en arbejdsplads, som tiltrækker og fastholder de gode medarbejdere, der er forudsætningen for at nå vores mål.

Vi arbejder løbende med at forbedre arbejdsmiljøet på vaskerierne med udgangspunkt i arbejdspladsvurderingerne (APV), som sikkerhedsudvalgene på alle vaskerierne udfører hvert 3. år. Vurderingerne bruger vi som grundlag, når vi sætter nye mål og udarbejder handlingsplaner for forbedring af arbejdsmiljøet. Det kan f.eks. være i forhold til arbejdsstillinger, indeklima, ensidigt gentaget arbejde, håndtering af kemiske stoffer, psykisk arbejdsmiljø og støj.

 

Vores afdelinger er certificeret i henhold til:
OHSAS 18001 (arbejdsmiljø)

Miljøledelse

Som ansvarlig virksomhed vil vi beskytte miljøet og de naturlige ressourcer, der omgiver os, så der også er rent drikkevand og et godt miljø til vores efterkommere.

Derfor har vi valgt at indføre miljøledelse ifølge den internationale standard ISO 14001 på alle vores vaskerier. Gennem miljøledelsessystemet arbejder vi løbende med at styre og formindske vaskeriernes påvirkninger af miljøet samt at foretage forbedringer af vores processer.

For at styrke vores miljøfokus er 13 af vores vaskerier Svanemærket. Det betyder, at vaskerierne er blandt de mindst miljøbelastende i landet.

 

Vores afdelinger er certificeret i henhold til:
ISO 14001 (miljøledelsessystem)

Øvrige certificeringer

(afhængig af forretningssegment)

ISO 22000

Ledelsessystem for fødevaresikkerhed

ISO 14001

Miljøledelsessystem

DS 2450 / 2451-8

Hygiejne

DS 49001

Ledelsessystem for samfundsmæssigt ansvar