Ballerup Kommune og Textilia indgår klimpartnerskab

Klimapartnerskabet mellem Ballerup Kommune og Textilia skal skabe ny viden om cirkulær økonomi og sikre en betydelig CO2-besparelse.

En reduktion i CO2-udledningen på 85 % inden 2030.  Det er bare ét af Ballerup Kommunes klimamål for fremtiden. Det er et ambitiøst mål, og en så stor reduktion i CO2-udledningen kræver ekspertise og know-how at nå.

Derfor har Ballerup Kommune indgået et klimapartnerskab med Textilia, der blandt andet har fokus på grøn omstilling, cirkulær økonomi og CO2-besparelse.

Klimapartnerskabet blev underskrevet fredag den 31. marts på Textilias lokation og lager i Skovlunde, der går under navnet upcy. Her bliver kundernes kasserede tekstiler som f.eks. sengetøj, viskestykker, duge og kitler opbevaret, inden de gennem konceptet Textilia upcy får nyt liv.

– Vi har sat nogle ambitiøse klimamål i Ballerup Kommune. Textilia har stor viden og mange års erfaring med cirkulær økonomi og genanvendelse. Jeg har store forventninger til partnerskabet, og jeg ser frem til, at Textilia kan hjælpe og rådgive os, så vi forhåbentlig kan sikre mere genanvendelse og mindske brug-og-smid-væk-kulturen, siger borgmester Jesper Würtzen.

I Textilia er der også glæde over det nye partnerskab med Ballerup Kommune.

– I Textilia har vi gennem mange år arbejdet med cirkulær økonomi og genanvendelse, og det giver derfor rigtig god mening at dele ud af de erfaringer, vi har gjort os gennem tiden. Derfor glæder det os, at vi sammen med Ballerup Kommune nu har mulighed for at vise de potentialer, der ligger i den cirkulære økonomi, udtaler områdechef Lars Vincent Wartou.

Papirhåndklæder erstattes med genanvendeligt tekstil

Partnerskabet giver blandt andet mulighed for at gennemføre forsøg, der skal sikre mere genanvendelighed. Her er der f.eks. tale om forsøg med håndaftørringspapir på en række af Ballerups skoler, som vil blive erstattet med genanvendelige ”håndstykker” lavet af ellers kasserede tekstiler.

Et forsøg der potentielt kan være med til at spare kommunen for flere tons papiraffald om året og derved bidrage til omstillingen til en cirkulær økonomi.

– Vi bruger rigtig mange engangspapirark i vores kommunale institutioner. Papirforbruget efterlader en betydelig mængde affald, men det efterlader også et betydeligt klimaaftryk. Vi ser et stort potentiale i forsøget med genanvendelige ”håndstykker”. I Ballerup er vi i det hele taget meget interesserede i at undersøge mulighederne for at mindske vores forbrug af engangsartikler, og det håber vi, at partnerskabet med Textilia kan gøre os klogere på, siger Mads Bo Bojesen, der er ejendomschef i Ballerup Kommune.

håndstykker på viskestykker

Om Ballerup Kommunes klimaindsats

Ballerup Kommune tager del i DK2020-partnerskabet. Dermed har kommunen sammen med 94 andre kommuner forpligtet sig til at udarbejde klimahandlingsplaner, der baserer sig på samme standard for klimaplanlægning, som anvendes i nogle af verdens største og mest ambitiøse byer i det internationale bynetværk C40. Ballerup Kommunes klimapolitik og klimahandleplan forventes vedtaget af Kommunalbestyrelsen i juni 2023. Klimaindsatsen tager udgangspunkt i, at Ballerup er en omegnskommune til Hovedstaden med et stærkt erhvervsliv og en udbygget infrastruktur. De største indsatser handler fx om udrulning af fjernvarme til borgere og virksomheder, elektrificering af transporten og større genanvendelse af plast og andre materialer.

Få TEXTILIA-NYT direkte
i din indbakke

Textilia mappe