Job hos DFD

DFD er en virksomhed i konstant forandring og udvikling og er derfor en attraktiv arbejdsplads for medarbejdere der trives med variation, udvikling og dynamik.

Medarbejderen
i centrum

Medarbejderne er den vigtigste ressource og kilden til succes, udvikling og vækst. Derfor er det vigtigt at sætte medarbejderen i centrum.

Vi bestræber os på at sikre motiverede og dedikerede medarbejdere, som yder deres bedste.

Som et led i vores søgen efter dygtige medarbejdere, er vi som regel at finde på Karriemessen. Her har vi haft mulighed for at møde folk i øjenhøjde, og give et indblik i en dynamisk og hurtigt udviklende organisation. Det hele bunder i et ønske om at skabe motivation, samt gode relationer til vores kommende kollegaer.

Se ledige stillinger

Vi har stort fokus på mangfoldighed og det ses bl.a. på sammensætningen af vores medarbejdergrupper

Alle medarbejdere:
Kvinder

0

Alle medarbejdere:
Mænd

0

Medarbejdere med leder/chef ansvar:
Kvinder

0

Medarbejdere med leder/chef ansvar:
Mænd

0

En dedikeret servicevirksomhed

Som medarbejder hos DFD er du ansat i en dedikeret servicevirksomhed, og alle ansatte har ansvar for, at vi yder den bedst mulige service, når vi er i kontakt med vores kunder. Det skal være en positiv oplevelse at have os som leverandør og samarbejdspartner.

Samtidig er det vores opgave at være nytænkende og udvikle nye produkter, processer og løsninger, som kunderne efterspørger. Det skaber relationer, som bygger på gensidig respekt og er en god forretning for begge parter.

DFD’s målsætning er at være en dynamisk, idérig og motiverende arbejdsplads for alle medarbejdere. På den måde skaber vi i fælleskab en stærk, innovativ, og bæredygtig virksomhed med forretningsfokus, der kan være proaktiv i et konkurrencepræget marked.

Dedikationnytænkende og forretningsfokus er vores kerneværdier hos DFD og vores fælles referenceramme.

Elever

Start din karriere i DFD.

At ansætte elever betragter vi som en investering i fremtiden. DFD ansætter elever hele året i hele landet og til forskellige funktioner. Et elevforløb strækker sig typisk over to år, hvor eleven, alt efter speciale, får arbejdsopgaver, der supplerer den teoretiske viden, som eleven erhverver sig på sine skoleophold. Eleven tilegner sig gennem sit forløb stærke forretningsmæssige kompetencer, som aktivt kan bruges i det daglige arbejde. Det resulterer i en solid erhvervserfaring.

Efter endt uddannelse vil der derfor være gode muligheder for at fortsætte den videre karriere hos DFD.

Har du spørgsmål, som ikke er blevet besvaret, er du altid velkommen til at skrive til vores HR Chef, Rikke Hansen på e-mail: rbh@dfd.dk.

Søg stillingen

Graduate program

Drømmer du om at kickstarte din karriere inden for ledelse, salg eller produktion? Så bliv Graduate i DFD.

Som Graduate i DFD får du en helt unik start på karrieren. Gennem et 2-årigt forløb får du lov til at prøve kræfter med projektlederrollen, hvor du vil opnå praktisk erfaring med at lede ét eller flere projekter inden for f.eks. produktionsledelse, salg og service eller forretningsudvikling inden for servicebranchen.

Dine projekter vil blive sammensat ud fra dine kompetencer, og du vil gennem forløbet få rig mulighed for at afprøve dine strategiske og operationelle evner.

I gennem forløbet sikrer vi, at du får den nødvendige viden, praktisk erfaring og skarpe kompetencer, der klæder dig godt på til en spændende fremtid.

Vi rekrutterer nye Graduates to gange årligt med start 1. marts og 1. september.

Har du spørgsmål til programmet, som ikke er blevet besvaret, er du altid velkommen til at skrive til vores HR Chef, Rikke Hansen på e-mail: rbh@dfd.dk.

Søg stillingen

Arbejde i DFD

I DFD tror vi på, at glade og energiske medarbejdere er nøglen til et godt arbejdsliv og et højt præstationsniveau. Vi prioriterer arbejdsglæde og motivation højt og værner om vores medarbejdere. Vi gør en aktiv indsats for at fastholde dem og skaber de bedst tænkelige arbejdsbetingelser – alt sammen fordi vi ønsker, at vores medarbejdere skal gå glade til og fra arbejde hver dag.

Uformel kultur

Det er spændende, udfordrende og alsidigt at arbejde i DFD, og alle har mulighed for at byde ind og sætte sit præg.

Du vil møde engagerede kollegaer, der tænker anderledes ’ud af boksen’ og skaber positive forandringer samt nysgerrige medarbejdere, der er løsningsorienterede i både tanker og handlinger. Du vil indgå i en uformel kultur, hvor alle hjælper hinanden, og der er plads til alle. Hver enkelt medarbejder har frihed til udfolde sig – frem for at være bundet af regler og procedurer.

Vores ledelsesform er værdibaseret, og vores tre kerneværdier er det kompas alle i DFD navigerer efter, som sikrer, at vi fastholder en fælles identitet.

Arbejdsmiljø

Et godt og trygt arbejdsmiljø er helt centralt for arbejdet på vaskerierne. Det sikrer en arbejdsplads, som tiltrækker og fastholder de gode medarbejdere, der er forudsætningen for at nå vores mål.

Vi passer på vores medarbejdere, og gør hvad vi kan for at ingen lider fysisk eller psykisk overlast i deres arbejde. For at forebygge dette, udfører vi hvert år trivselsundersøgelser, og afholder udviklingssamtaler.

Vi arbejder løbende med at forbedre arbejdsmiljøet på vaskerierne med udgangspunkt i arbejdspladsvurderingerne (APV), som sikkerhedsudvalgene på alle vaskerierne udfører hvert 3. år. Vurderingerne er grundlaget for, at der hvert år sættes nye mål og udarbejdes handlingsprogrammer for forbedringer af arbejdsmiljøet. Det kan f.eks. være i forhold til arbejdsstillinger, indeklima, ensidigt gentaget arbejde, håndtering af kemiske stoffer, psykisk arbejdsmiljø og støj.

Se ledige stillinger